Üdvözöljük Görcsönydobokán!

Kedves Látogató!  

Görcsönydoboka Képviselőtestülete és lakossága nevében szeretettel köszöntöm Önt községünk honlapján!
A település a Baranyai – dombság területén, a Dunába torkolló Csele patak völgyében fekszik. A falu zsáktelepülés, közúton érhető el a Mohácsot Pécsváraddal összekötő átlagos minőségű úton, sombereki elágazással, innen bekötőút vezet Görcsönydobokára.
Görcsönydoboka mindennapi életét a német gyökerű „sváb” kultúra hatja át. A falu kulturális szerveződései, programjai is a német nemzetiségi hagyományokból táplálkozik, azokra épít, s azok fenntartásán igyekszik. A községben minden megtalálható ahhoz, hogy az ide látogató jól érezze magát!

Nyugodt, csendes a környezet, tiszta a levegő, az itt lakók vendégszeretőek, finomak a helyi hagyományos ételek, fejlett infrastruktúrával rendelkezünk.
Szeretettel várjuk kis falunkban, térjen be hozzánk, ismerkedjen meg velünk!

Troszt József
Polgármester 

Aktuális 

Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (VIII.08.) önkormányzati rendeletének 5. §-ban foglaltak alapján, az alábbi hirdetmény kerül kihirdetésre:

H I R DE T M É N Y

Partnerségi egyeztetésről a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Görcsönydoboka Község Önkormányzata a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően kívánja módosítani a településkép védelméről szóló 9/2018. (XI.21.) önkormányzati rendeletét.

Tájékoztatom a Tisztelt Partnereket, hogy a mellékelt módosító rendelet tervezetéhez kapcsolódóan kérdéseit, észrevételeit, javaslatait az alábbi módokon teheti meg:

lakossági fórum keretében személyesen jegyzőkönyvbe mondva, melynek helye és ideje: Görcsönydoboka Faluház, 2024. március 11. 10:00 órakor, vagy

írásban, 2024. március 19. napjáig a következő elérhetőségeken:

e-mail-ben: gdoboka@freemail.hu és korjegyzoseg@somberek.hu

postai úton: Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal, 7728 Somberek, Kossuth Lajos u. 111.

Észrevételeiket előre is köszönjük!

2024. március 6.

       Troszt József s.k.

       polgármester

Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. (III. ….) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 9/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) - h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2016. évi LXXIV. törvény 11/B. § (1a) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VIII.08.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek tájékoztatását követően, továbbá a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70/A. §-ban rögzített speciális eljárásrendnek megfelelően a következőket rendeli el:

1. §

Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 9/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelete 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Hirdetmények, reklámok utasváró és kioszk tetején nem helyezhetők el, ezt meghaladóan a kioszk és utasváró teljes felülete felhasználható reklám közzétételére.”

2. §

Ez a rendelet 2024. március ….-án lép hatályba.

dr. Maul Zsolt Troszt József

jegyző polgármester

Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, a Görcsönydobokai Kirendeltségen, valamint a www.gorcsonydoboka honlapon keresztül 2024. március …... napján kihirdetésre került.

Görcsönydoboka, 2024. március …...

        dr. Maul Zsolt

        jegyző

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2024. január 1-től hatályos módosulásával a helyi településképi rendelet felülvizsgálata vált indokolttá.

Az önkormányzati rendelet nem állapíthat meg az utcabútorok (utcabútor: az utasváró, a kioszk, a közművelődési célú hirdetőoszlop és az információs vagy más célú berendezés) létesítésére és azokon reklámok közzétételére vonatkozó törvényi és kormányrendelet által meghatározott előírásoknál szigorúbb szabályokat.

 

A hatályos rendelet 22. § (5) bekezdése szerint hirdetmények, reklámok utasváró és kioszk oldalfalain nem helyezhetők el. Ezzel szemben a településképi törvény végrehajtási rendeletének 3. § (1) bekezdése előírja, hogy utasváró tetején reklámhordozó, illetve reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető el, ezt meghaladóan az utasváró teljes felülete felhasználható reklám közzétételére.

 

A felettes jogszabálynak való megfelelés céljából a helyi rendelet 22. § (5) bekezdésének módosítása indokolt. 

H i r d e t m é n y

Csütörtök este szúnyoggyérítés lesz Görcsönydobokán!


Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy az ANTIPEST-KÖRNYEZETHIGIÉNIAI Kft. egyedi önkormányzati megrendelésre, szúnyog-gyérítést végez Görcsönydoboka község belterületén.
Kijuttatás módja: földi melegköd
Alkalmazott irtószer neve DELTASECT PLUS 1,2 ULV szúnyogirtó szer
A munkavégzés kezdete: 2023.06.29. 19 óra 45 perctől
Pótnap (esőnap): 2023.06.30-07.01
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad! A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó víz-gyülemeket.


Görcsönydoboka, 2023. június 27.
Tisztelettel:
   dr. Maul Zsolt
    jegyző


KÖZLEMÉNY
KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS MEGINDULÁSÁRÓL.
AZ ÜGY TÁRGYA: A Kamilla Gabona Mezőgazdasági Szövetkezet, mint öntözési közösség, öntözési tevékenységének előzetes vizsgálati eljárása és környezeti körzeti tervének jóváhagyása. bővebben
Közlemény a kérelmi dokumentáció kiegészítéséről.
Görcsönydoboka Faluházán, illetve Somberek Községházán van lehetőség betekinteni a kérelembe és annak mellékleteibe.

Baranya Megyei KormányhivatalKÖZLEMÉNY
KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS MEGINDULÁSÁRÓL.
AZ ÜGY TÁRGYA: A Kamilla Gabona Mezőgazdasági Szövetkezet, mint öntözési közösség, öntözési tevékenységének előzetes vizsgálati eljárása és környezeti körzeti tervének jóváhagyása. bővebben
Közlemény a kérelmi dokumentáció kiegészítéséről.
Görcsönydoboka Faluházán, illetve Somberek Községházán van lehetőség betekinteni a kérelembe és annak mellékleteibe.

Baranya Megyei Kormányhivatal


KÖZLEMÉNY
KORMÁNYABLAKBUSZ SOMBEREKEN
2022. MÁRCIUS 17. 2022. ÁPRILIS 14. 2022. MÁJUS 12. 2022. JÚNIUS 9.
13:15 - 14:10 óra között
Kormány döntése szerint a 2019. évtől kormányablak-feladatok ellátására kialakított mobilizált   ügyfélszolgálatok viszik közelebb a kormányablakok által nyújtott szolgáltatásokat az állampolgárokhoz. Már a baranyai kistelepüléseken élők is igénybe vehetik a kormányablakbusz szolgáltatásait.
Magyarország kormánya számára kiemelten fontos, hogy az állammal kapcsolatos ügyeket mindenki egyszerűen, gyorsan, lakóhelyéhez közel tudja intézni. Ezt a célt szolgálja a Baranya Megyei Kormányhivatal kormányablakbusza is, ahol több mint 2500 ügykörben nyújthatnak be kérelmet, indíthatnak ügyet, illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről az ügyfelek. Az ügyintézést tapasztalt kormányablak szakügyintéző, valamint települési ügysegéd segíti.
A kormányablakbuszban – a korábban már megszokott ügysegédi szolgáltatások mellett – lehetőség van például a személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu-regisztrációra is. A speciális járműben két munkaállomás, ezekhez kapcsolódóan beépített fényképezőgép, nyomtató és szkenner teszi lehetővé a helyben történő ügyintézést. A busz akadálymentesített, így mozgássérült ügyfelek fogadására is alkalmas.
A kormányablakbuszon bankkártyával történő fizetés biztosított, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy elkészült okmányok átvételére, illetve gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézésre továbbra is csak a kormányablakokban tudunk lehetőséget biztosítani.
 

Aktuális információk, rendezvények, programok a Facebook oldalunkon.

Cím

7728  Görcsönydoboka, 
Csele u. 43.

Kapcsolat

Email: gdoboka@freemail.hu
Telefon: 69/340-011

Free AI Website Creator