AKTUÁLIS 

 

Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyvről
Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, és az ezzel kapcsolatban tartandó lakossági fórumról


Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Görcsönydoboka Község Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését. A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – 2017. december 31-ig településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készítenie.
Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése tárgyában Görcsönydoboka Község Önkormányzat lakossági fórum keretében tart előzetes tájékoztatást.


A lakossági fórum helye: Faluház – Görcsönydoboka, Csele utca 43.
A lakossági fórum időpontja: 2017. október 26. csütörtök
du
16.30


Az Önkormányzat várja a Tisztelt Lakosság, Partnerek írásos javaslatait is Görcsönydoboka településképét meghatározó és megőrizendő településrészekre, útszakaszokra, épületegyüttesekre, épületekre, építészeti elemekre és természeti értékekre vonatkozóan 2017. november 03. napjáig (a Lakossági fórum után 8 nappal)
A véleményezés, javaslat tétel módja: Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő – Testületének a Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályairól szóló 9/2017.(VIII. 08.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket papíralapon a Polgármesternek címezve, Görcsönydoboka Község Önkormányzat címére (7728 Görcsönydoboka, Csele utca 43.) címre történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben a korjegyzoseg@somberek e.mail címre küldéssel.

A minőségi lakókörnyezet az emberi lét méltóságának alapfeltétele. Ennek megteremtésében és megőrzésében segíti a települések önkormányzatait és a lakosságát a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. A Miniszterelnökség és a Magyar Építész Kamara által szakmailag előkészített törvény a helyi polgárok bevonásával gondoskodik a település épített, tájképi és településképi értékeinek védelméről.
A jogszabály alapján a minden települési és kerületi önkormányzatnak el kell készítenie a településképi arculati kézikönyvét (TAK), majd annak alapján településképi rendeletét TKR), amelyben rögzíti az adott település képére vonatkozó követelményeket.
 

Görcsönydoboka, 2017. október 11.
Troszt József s.k.
polgármester
  

VADÁSZTERÜLETEK HATÁRÁRA AJÁNLÁS

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

bővebben