Óvodánk életéből:

l. Óvodánk hivatalos elnevezése: Általános Iskola Somberek, Óvoda
Görcsönydoboka Óvoda Tagóvodája

2. Az intézmény székhelye: címe, telefonszáma
7728 Görcsönydoboka, Csele u. 23.
Tel.: 0669/338-063 ill. 0620/3191244

3. Az óvoda vezetője: Csoboth Gyuláné
Pedagógia munkát segítő dajka neve: Jehlné Klieber Mária

Az óvoda épülete, helyiségei, berendezése, felszereltsége megfelel a gyerekek életkori sajátosságainak. A gyerekek biztonságát, kényelmét szolgálják, lehetővé teszik a sokféle mozgást és játékigényük kielégítését. Udvarunk teljesen felújult, esztétikus, környezetbarát fajátékok találhatók benne. A feltételek adottak helyi programunk megvalósításához, minőségbiztosítási rendszerünk működtetéséhez.
Óvodánk férőhelye: 20 fő
Jelenlegi gyermeklétszámunk: 14 fő
Óvodai csoportok száma: l

 

Az óvoda napi nyitvatartása: 8 óra  /7-15 óráig/
Óvodánk a „Tevékenységközpontú” óvodai nevelés előírásai alapján szervezi napjait, melyek középpontjába a gyermeket tekinti alapvető feladatának. Az óvodánkban folyó nevelőmunka összhangban van az óvodai nevelés országos alapprogramjával.

Óvodai nevelésünk erősségének tartjuk:

  1. az otthonos, családias, gyermekközpontú légkört
  2. a rugalmas tevékenységrendszert, a gyermeki szabadságot, az egyénre szabott bánásmódot
  3. az életkori sajátosságokhoz igazodó differenciált képességfejlesztést.
  4. a játék kiemelt szerepét
  5. a családokkal való szoros együttműködést
  6. kiemelt feladatunk a német nemzetiségi nevelés megszerettetése
  7. a helyi hagyományok ápolása, az átörökített kultúrkincs megőrzése, identitástudat megalapozása

 

Óvodánk hagyományos ünnepei:

Márton napi lampionozás, Mikulás, Anyák napja, Május l., gyermeknap, évzáró-nagycsoportosok búcsúztatása, gyermekek-felnőttek születés és névnapi ünneplés.

Néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepeink:

Farsang, Húsvét, Mindenszentek napja.

Helyi szokásokhoz kapcsolódó ünnepeink:

Adventi várakozás, Karácsonyi ünnepség, nyugdíjasok napja, Falunap.

Évközi programjaink:

Látogatás a helyi termelőszövetkezetbe, kerékpártúra Dobokára a „Nagyfához”, családi kirándulás, színházlátogatás, kompozás a Dunán, gyalogtúrák, lovaskocsikázás,  szánkózás, versenyjátékok a helyi futballpályán, iskolalátogatás a leendő elsősökkel.

Ezekkel a tartalmas programokkal várjuk leendő óvodásainkat!

                                                                                         Csoboth Gyuláné
óvodavezető